REACH

Onderdeel van de visie en missie van JEVA Metaalbewerking B.V. is dat altijd gestreefd wordt naar verbetering en verschoning van processen onder economisch gunstige omstandigheden. 

Bekijk de REACH-verklaring.